Jesteś tutaj:Strona główna Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Rozdział I. Postanowienia wstępne

§1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy nagrobkimoldysz.pl (dalej „Sklep”) prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży wyrobów z kamieni naturalnych (granit, labradoryt, marmur) takich jak nagrobki oraz elementy galanterii nagrobnej. Ponadto sprzedaż obejmuje również inne akcesoria nagrobkowe z metali oraz tworzyw sztucznych, a także preparaty do czyszczenia oraz konserwacji kamienia.

 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów.

 3. Przed rozpoczęcie korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

 4. Właścicielem Sklepu jest firma Natural Stone S.C., ul. Piłsudskiego 45, 41-800 Zabrze. NIP: 648-277-83-55, REGON: 364841677

 5. Umowy w Sklepie internetowym są zawierane w języku polskim.

 6. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są nowe, w przypadku produktów używanych widnieje odpowiednia i widoczna informacja w opisie produktu, a tego typu produkt jest przeceniony.

 7. Oferowane przez sklep nagrobkimoldysz.pl produkty wykonywane są głównie z kamieni naturalnych (w głównej mierze ze skały pochodzenia magmowego – granitu, labradorytu). Z uwagi na naturalne pochodzenie materiały te są unikatowe i dlatego w przyrodzie nie występują dwa identyczne kawałki danej skały. Dlatego też poszczególne produkty wykonane z tego samego gatunku kamienia mogą się między sobą różnić np. odcieniem, natężeniem barwy, rozkładem i rodzajem ziarna, występowaniem smug itd. Wszystko to jest wynikiem różnego nagromadzenia minerałów (m. in. kwarcu, skaleni) tworzących skałę oraz procesów zachodzących podczas ich formowania.

  W większości gatunków kamieni z których wyrabiamy nasze produkty wyżej opisane różnice są tak niewielkie, że praktycznie niezauważalne. Zdarzają się jednak gatunki kamieni w których różnice te (nawet w produktach wytworzonych z tej samej płyty) są dość wyraźne. W takiej sytuacji w opisie produktu jest to wyraźnie zaznaczone aby uświadomić Klienta o niepowtarzalności produktów wykonanych z danego gatunku kamienia naturalnego.

 8. Kontakt z usługodawcą można uzyskać:

  • pod numerami telefonów: 693-436-470 lub 693-436-441 (stawki połączeń wg taryfy operatora)

  • korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@nagrobkimoldysz.pl

§2. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

 2. Sprzedawca – właściciel Sklepu

 3. Sklep Internetowy (Sklep) – prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów. Sklep internetowy dostępny jest na stronie: https://nagrobkimoldysz.pl

 4. Formularz zakupu – skrypt będący częścią sklepu służący do złożenia zamówienia przez Klienta

 5. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy umowa sprzedaży

 6. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie internetowym

 7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej – zakupu – niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową

 8. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu

 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży

 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie oraz przechowywanie, a także wysyłanie oraz odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego

§3. Wymagania techniczne

 1. Do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia podłączonego do Internetu z zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą stronę kodową UFT-8 oraz dużą ilość arkuszy stylów (ponad 31 plików) co jest wymagane do prawidłowego wyświetlania serwisu opartego na skrypcie prestashop. Zaleca się używanie aktualnej (a przynajmniej nie wypuszczonej wcześniej niż przed 2014 rokiem) wersji jednej z następujących przeglądarek: Firefox, Opera, Chrome, Safari, Internet Explorer. Starsze wersje przeglądarek mogą powodować nieprawidłowe wyświetlanie strony.

 2. Do dokonania zakupów w Sklepie wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej).

§4. Oferta, ceny i oferty promocyjne

 1. Sklep nagrobkimoldysz.pl oferuje produkty z kamieni naturalnych importowanych z krajów Unii Europejskiej, Azji, Afryki oraz Ameryki Południowej.

 2. Wszystkie ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT), a także zawierają koszty przesyłki.

 3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

 4. Sprzedawca zastrzega, iż produkty umieszczone w kategorii „Promocja” oraz „Wyprzedaż” w oferowanych tam cenach dostępne są do wyczerpania zapasów.

Rozdział II. Składanie i realizacja zamówień

§1. Warunki składania zamówień i zawarcie umowy sprzedaży

 1. Wszystkie ceny produktów znajdujące się w sklepie nagrobkimoldysz.pl dotyczą ceny jednej sztuki produktu oraz są cenami brutto.

 2. Klient, składając zamówienie w Sklepie, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.

 3. Zamówienia w Sklepie można składać przez 24h na dobę, w każdy dzień roku.

 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma zostać wysłany, w tym numer telefonu oraz adres e-mail.

 5. W wypadku gdy podane dane są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.

 6. Zawartość witryny internetowej Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.

 7. Zamówienia w Sklepie Klient może składać w następujący sposób:

  1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

  2. poprzez wiadomość e-mail na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.

  3. telefonicznie, na jeden z numerów dostępnych na stronie sklepu

 8. W trakcie procesu rejestracji wymagane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz w zamówieniach, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).

 9. Klient składa Sprzedawcy zobowiązanie w momencie, kiedy akceptuje zamówienie, klikając ikonę „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 10. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy potwierdzenie otrzymania zamówienia - wiadomość e-mail, która potwierdza otrzymanie zamówienia wraz z nadanym mu numerem oraz informacjami:

  1. dane Sprzedawcy i poszczególne pozycje zamówienia,

  2. łączna cena brutto,

  3. sposób i termin płatności,

  4. termin oraz sposób realizacji zamówienia,

  5. prawo odstąpienia od umowy

  6. informacja konsumencka.

 11. Potwierdzenie otrzymania zamówienia potwierdza fakt, że do Sprzedawcy wpłynęło zamówienie Klienta.

 12. Po przygotowaniu zamówienia i otrzymaniu zapłaty (w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem otrzymanie zapłaty nie jest wymagane) Sprzedawca prześle do Klienta w formie e mail potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta.

 13. Wysyłka potwierdzenia realizacji zamówienia potwierdza zawarcie pomiędzy stronami umowy sprzedaży.

 14. Status zamówienia Klient może śledzić na swoim koncie w zakładce „Moje-konto”.

 15. Zamówienia realizowane będą na adres znajdujący się na terenie Polski oraz wybranych krajów świata (patrz zakładka dostawa).

§2. Sposoby płatności

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

  1. przelew na rachunek bankowy, z zastrzeżeniem iż w tytule zapłaty należy podać numer zamówienia oraz dopisać „sklep internetowy”,

  2. za pobraniem – z zastrzeżeniem, iż:

   • przy wyborze dostawy przesyłką kurierską – płatność należy uiścić gotówką, przekazując ją kurierowi w momencie dostawy przesyłki,

   • przy wyborze dostawy do paczkomatów – płatność za pomocą karty płatniczej następuje w momencie odbioru Towaru w paczkomacie.

  3. przelew online za pośrednictwem PayU

 2. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone (za wyjątkiem opcji – „za pobraniem”) przez Klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.

§3. Termin płatności

 1. W razie wyboru płatności przelewem elektronicznym Klient zobowiązany jest zapłacić za produkty i koszt dostawy w terminie 4 dni od dnia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

 2. Za datę zapłaty uznaje się datę zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 3. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Sprzedawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.

 4. Dokonując płatności przelewem elektronicznym, w tytule przelewu należy podać numer zamówienia nadany przez Sprzedawcę.

 5. W razie niepodania w tytule przelewu numeru zamówienia Sprzedawca podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Klientem. W razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, a zamówienie jest anulowane.

§4. Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane w ciągu 48 godzin, a w przypadku nagrobków do 40 dni roboczych licząc od następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności. W przypadku zamówień specjalnych – duża ilość produktów lub produkty wg projektu klienta czas realizacji może ulec wydłużeniu i jest uprzednio ustalany z klientem.

 2. Warunek dokonania płatności nie obowiązuje w sytuacji, gdy Klient dokonuje płatności za pobraniem.

 3. Sprzedawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 2. dni, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku chwilowego braku zamówionego Towaru w Sklepie internetowym czas ten może się wydłużyć, jednak nie dłużej niż dziesięć dni od dnia zawarcia umowy. Związane jest to z możliwością chwilowej niedostępności surowca oraz złożonym procesem produkcji.

 4. W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.

 5. Dowodem zakupu w przypadku Klientów będących konsumentami jest paragon.

 6. Dowodem zakupu dla Klientów niebędących konsumentami jest faktura VAT.

 7. Na życzenie Klienta będącego konsumentem Sprzedawca wystawi fakturę VAT. Prośbę o wystawienie faktury VAT należy zgłosić w uwagach do zamówienia.

§5. Korekta zamówienia

 1. Korekty do zamówień składane mogą być wyłącznie do momentu wysłania do Klienta potwierdzenia wysyłki ze sklepu.

 2. Korekty można dokonać, wysyłając e-mail na adres info@nagrobkimoldysz.pl lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerami podanymi na stronie internetowej sklepu (koszt połączenia wg stawki operatora). Dokonując korekty, Klient zobowiązany jest podać numer zamówienia, którego korekta dotyczy.

§6. Sposób i koszty dostawy Towaru

 1. Klient ma do wyboru następujące sposoby dostawy Towaru:

  1. odbiór osobisty we wskazanym punkcie Sprzedawcy – bezpłatnie,

  2. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL – koszt: przelew na konto oraz pobranie GRATIS,

  3. dostawa za pośrednictwem sieci paczkomatów InPost – koszt: przelew na konto oraz pobranie GRATIS

 2. Koszt dostawy ponosi Klient, chyba że Sprzedawca określi odmiennie w Sklepie.

 3. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

 4. Po odebraniu przesyłki w paczkomacie Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie zostało uszkodzone. Jeśli taka sytuacja zaistniała, Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy zawartość przesyłki nie została uszkodzona. Jeśli zawartość jest uszkodzona, Klient powinien złożyć reklamację, kierując się wskazówkami pojawiającymi się na wyświetlaczu paczkomatu.

 5. W przypadku nagrobków możliwość jak i sposób dostawy ustalany i wyceniany jest indywidualnie. Możliwość montażu nagrobka, ustalana jest indywidualnie. 

Rozdział III. Odpowiedzialność za Towar i reklamacje

§1. Odpowiedzialność za wady rzeczy

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną (rękojmia).

 2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;

  2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

  3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

  4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 3. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu.

 4. W razie niezgodności towaru z umową Klient najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia tej niezgodności jest zobowiązany wysłać zawiadomienie (oświadczenie) o stwierdzonej niezgodności na adres Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia (oświadczenia) przed jego upływem. Klient zobowiązany jest sporządzić na piśmie opis stwierdzonej niezgodności Towaru z umową oraz wskazać zakres roszczenia (patrz pkt 5).

 5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może:

  1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

  2. żądać usunięcia wady,

  3. żądać obniżenia ceny,

  4. odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

 6. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni.

 7. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową Klient może złożyć reklamację na adres email info@nagrobkimoldysz.pl

 8. Klient odsyłający reklamowany Towar do Sprzedawcy jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Towaru, nazwę Towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Składając reklamację, Klient zobowiązany jest również do załączenia dowodu sprzedaży – najlepiej oryginału lub kopii paragonu lub faktury VAT lub innego niebudzącego wątpliwości dowodu zakupu.

 9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać informacje pod numerami telefonów podanymi w dziale kontakt Sklepu.

§2. Odstąpienie od umowy konsumenta

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zakupił towar na odległość – za pośrednictwem sklepu internetowego – ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).

 2. Zwracany Towar nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć:

  1. listem poleconym na adres Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 §1 Regulaminu.

  2. w postaci elektronicznej i wysłać Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu (Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi e-mailem potwierdzenie przyjęcia oświadczenia).

 4. Odstępując od umowy, Klient jest zobowiązany załączyć dowód sprzedaży – najlepiej oryginał lub kopię paragonu lub faktury VAT lub inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu.

 5. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy – na swój koszt – niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem).

 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia (Sprzedawca zwraca najtańszy oferowany w Sklepie koszt dostarczenia Towaru).

 7. Jeżeli Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Towaru, Sprzedawca wstrzymuje się do zwrotu dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru.

 8. Klient może przesłać zwracany Towar na swój koszt na adres siedziby Sprzedawcy.

 9. Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonywany był zakup: konto bankowe lub na kartę, a w przypadku zakupu za pobraniem – na wskazane przez Klienta konto.

 10. Przesyłki ze zwracanym Towarem nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy (Sprzedawcy) nie będą przyjmowane.

 11. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku towaru w postaci nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.

Rozdział IV. Postanowienia wspólne

§1. Ochrona danych osobowych

Korzystając ze sklepu internetowego pod adresem nagrobkimoldysz.pl.pl administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym też dalej: Administratorem) jest Natural Stone S.C., ul. Piłsudskiego 45, 41-800 Zabrze. NIP: 648-277-83-55, REGON: 364841677

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Administrator przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:

  1. Administrator zapewnia, aby dane te były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;

 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych; Administrator zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia. Administrator gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:

 1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;

 2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;

 3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;

 4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;

 5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.

Administrator zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.

§2. Prawa autorskie i pokrewne

 1. Wszelkie treści zamieszczane w Sklepie, łącznie z tekstami, zdjęciami, grafiką, plikami audio i wideo są własnością Sprzedawcy, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.

 2. Treści te są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela mogą być używane jedynie do osobistego użytku, nie mogą być publicznie wykorzystywane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela, powielane, zmieniane itp.

 3. Bezprawne użycie zastrzeżonego logo i nazwy Sprzedawcy jest zabronione.

 4. Sprzedawca ostrzega, że naruszenie praw autorskich i innych będzie ścigane na drodze cywilnej lub karnej.

§3. Polityka cookies

 1. Sklep posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka).

 2. Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer Sprzedawcy i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

 3. Oprogramowanie Sklepu zapisuje informacje w plikach cookies dotyczących następujących obszarów:

  1. informacje na temat sesji,

  2. ostatnio oglądane produkty,

 4. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu.

§4. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Na stronie internetowej Sprzedawcy znajdują się hiperłącza do innych stron internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach i ich niezgodność z obowiązującym prawem.

 2. Korzystanie z serwisu i pobieranie plików odbywa się na odpowiedzialność Klienta.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.

 2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.

 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą, a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

§2. Czas obowiązywania oraz zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

 2. Sklep Internetowy nagrobkimoldysz.pl.pl zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia, wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego bez podania przyczyny, wprowadzenia nowych produktów do swojej oferty jak i przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego.

 3. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta. Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie Klienta po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony.

 4. Sklep nagrobkimoldysz.pl gwarantuje najwyższą formę bezpieczeństwa dla klientów sklepu. Wszelkie dane przesyłane podczas składania zamówienia, wysyłania zapytań, informacji poprzez formularz kontaktowy objęte są szyfrem SSL (certyfikat SSL). Również forma dokonywania opłat objęta jest szyfrowaniem SSL. Istnieje możliwość odbioru osobistego pod adresem: Zabrze, ul. Trocera 20. Warunki odbioru (płatność, czas) ustalone zostaną drogą telefoniczną lub poprzez e-mail z każdym klientem indywidualnie.